Poděkování

Děkujeme rodičům - Paní Nováčkové za půjčení stolů, paní Janě Klosové, panu Tomášovi Klosovi, paní Heleně Silné, paní Lucii Pavlíčkové, paní Editě Málkové, panu Ondrovi Málkovi, panu Ernstovi, panu Novákovi za pomoc při dnešním chystání na zítřejší jarmark. Vážíme si Vaši pomoci!