SLUNÍČKA - společná práce na Téma: zvířátka v lese

ZVÍŘÁTKA V LESE
Do lesa dnes půjdeme, 
potichounku budeme. 
 
Asambláž- využití přírodnin a barev. Kolektivní práce našich Sluníček.