Historie

I přesto, že mateřská škola Michalské stromořadí 11, Olomouc  je jednou z nejstarších mateřských škol v Olomouci a slavila již 80 narozeniny, vypadá jako dáma ve výborné kondici.

 

Je to už nějaký pátek co jsem měla možnost nahlédnout do dokumentů, které jsou dobře uschovány v Olomouckém archívu. Strávila jsem tam několik krásných dní a dovolte mi, abych Vás jen v krátkosti seznámila s několika zajímavostmi z minulosti naší mateřské školy.

Dokumenty, které se zachovaly, jsou již z roku 1883. V roce 1922 byla mateřská škola v provozu na Hrnčířské ulici č.14. Paní učitelkou tehdy byla paní Berta Šponerová. Bylo zde zapsáno 32 dětí a docházelo jich 21. Roční náklad činil 20 206, 80 korun.

6. 5. 1927 městská rada hlavního města Olomouce schválila 22 pravidel o pořádku a kázni na mateřských školách.

Jedno z těchto pravidel bylo tohle:

“ Děti buďtéž  vedeny k tomu, aby při příchodu do školy řádně pozdravily a aby před vchodem očistily si náležitě obuv.“

Zde mateřská škola fungovala až do 7. prosince roku 1928 po té byla přestěhována.Paní Berta Šponerová byla v tomto roce ustanovená pedagogickou správkyní  mateřské školy. Vlastní budova mateřské školy byla otevřena  v témže  roce  V Michalském výpadu dříve Schillerovy sady 782 v bývalém sociálním domě.15. 8. 1941 byla mateřská škola Výpad přeložena  do bývalé německé mateřské školy na Blažejském náměstí č. 10., protože budova byla zabrána němci.

12.5.1945 zajistila budovu mateřské školy učitelka Josefa Jančíková  a díky ní byla upravena natolik, že vyučování  mohlo začít již 17.5.1945.

Po válce  po roce 1945 německé školství zaniklo.Po roce 1948 byly zrušeny  všechny soukromé školy  a ve školním roce 1959/60 bylo v Olomouci 21 mateřských škol.

Mateřská škola Michalské stromořadí má velmi bohatou a zajímavou minulost.

Až do loňského školního roku působila na mateřské škole paní ředitelka Věra Chlupová, která nad ní držela ochranou ruku celých 40 let. V letošním školním roce nastoupila do funkce ředitelky MŠ Bc. Věra Žížlavská.

Poctivě jsou vedeny kroniky, fotodokumentace ze všech akcí, které se v mateřské škole konají.

Paní ředitelka Chlupová i já jako současná ředitelka MŠ navazujeme na předešlé pedagogy které  v mateřské škole  v minulosti působily.

Když mateřská škola v roce 2008 slavila své 80. narozeniny přišlo ji popřát nespočetné množství lidí, mezi nimiž nechyběli bývalí žáčci, jejich rodiče ale i prarodiče, prostě všichni ti, kteří mají k mateřské škole vztah, pouto nebo nějakou tu vzpomínku.

A co přáli? Předavším paní ředitelku, která bude MŠ hýčkat, hodně dětí, které budou do ní rády chodit a spoustu dobrých přátel a obdivovatelů.

Zapsala

Bc. Věra Žížlavská

podpis

Ředitelka MŠ