Otevření MŠ

Vážení rodiče,
v návaznosti na rozhodnutí krizového štábu ORP Olomouc ze dne 28. 4. 2020 a Rady města Olomouce ze dne 11. 5. 2020 rozhodl zřizovatel o otevření mateřských škol k 25. 5. 2020. Současně Rada města schválila dne 11. 5. 2020 obnovení výběru úplaty za předškolní vzdělávání taktéž s účinností k 25.5.2020 ( úhrada opět do 15. 6. 2020 na účet mateřské školy). Organizace provozu bude v souladu s materiály vydanými MŠMT 30. 4. 2020 „ Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020.“ (viz článek webové stránky MŠ – prosíme důkladně přečtěte).
Otevření mateřské školy Michalské stromořadí:
Mateřská škola Michalské stromořadí 11, Olomouc bude otevřena od 25. 5. 2020 v provozní době od 6,00 do 16,30 hod.
Žádáme tedy rodiče, aby nejpozději do pondělí
18. 5. 2020 nahlásili docházku svých dětí a to:
1. e -mailem – ms.michstrom@volny.cz
2. SMS zprávou-  739 217 331
3. telefonicky v době 8,00 -10,00 hod na telefon 585 222 506
UPOZORNĚNÍ:
Do mateřské školy může nastoupit pouze zdravé dítě, v případě že dítě trpí alergií prosíme o lékařské potvrzení. S sebou je nutné přinést vyplněné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách mateřské školy – dokumenty ke stažení. Bez tohoto prohlášení NEBUDE Vaše dítě do MŠ přijato.
https://www.msolomouc.cz/rodicum-ke-stazeni
Děkujeme za pochopení, těšíme se na Vás.
Za celý kolektiv Bc. Věra Žížlavská,
ředitelka MŠ
 
Kategorie tříd: 
Berušky, Čtyřlístek, Sluníčka