Příspěvky

PŘÍSPĚVKY ZA PŘÍPRAVKU 
Info k příspěvkům:
Sezóna ZÁŘÍ 2020 - BŘEZEN 2021 
  • 300,- Kč / měsíc = 2.100,- Kč 
Letní příprava - KVĚTEN - ČERVEN 2021
  • 300,- Kč / měsíc = 600,- Kč 
Při úhradě příspěvků na celou sezónu do konce měsíce ZÁŘÍ 2020 je poskytnuta klubem sleva 400,- Kč 
Celková částka 2.700,- Kč 
Celková částka po slevě 2.300,- Kč 
Příspěvky lze zaplatit na sekretariátu klubu do 15.dne daného měsíce nebo na účet klubu
Číslo účtu: 
43-2395380237/0100
Při platbě uvádějte do poznámky 
  • PŘÍJMENÍ DÍTĚTE
  • ROK NAROZENÍ
  • HRAZENÝ MĚSÍC
(Př. Novák, 2015, září 2020) 
V případě, že v klubu hrají sourozenci (spadají oba do kategorie platících) platí rodiče plnou částku příspěvků jen za jednoho. Za každého dalšího platí 100,- Kč na sezónu. Platba v plné výši se provádí za hráče hrajícím ve vyšším ročníku. 
Cena příspěvků se odvíjí od ročníku narození, nikoliv od kategorie, v níž hráč nastupuje.
Kategorie tříd: 
Přípravka HC