Režim dne

  čas činnosti
06:00-08:30 hry a činnosti podle volby dětí
08:30-09:00 ranní cvičení
09:00-09:20 hygiena, svačina
09:20-10:00 zaměstnání – řízená činnost
10:00-11:30 hygiena, převlékání, pobyt venku v přírodě
11:30-12:20 převlékání,hygiena ,oběd
12:20-14:00 hygiena, odpočinek-relaxace 
14:00-14:15 hygiena, svačina
14:15-16:30 zájmové činnosti, hry a odchod dětí domů

 

Režim dne je rámcový s možností variability.