Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020

Přijaté děti (pod evidenčním číslem) do mateřské školy Michalské stromořadí 11, Olomouc od školního roku 2019/2010
 
Pořadové číslo:
1
2
3
5
6
11
14
15
19
23
32
39
40
46
47
62
63
64