Upozornění - Školní jídelna

!!!Upozornění!!!
Vážení rodiče, přihláška do novel jídelny (ŠJ Holečkova) musí být vyplněna i v on-line verzi, z důvodu vygenerování hesla.