Zápis z třídních schůzek

Zápis z třídních schůzek s rodiči dětí mateřské školy Michalské stromořadí - konaných dne 4. 9. 2019
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 • Představení školního vzdělávacího programu „Chválím Tě, Země má“
 • ŠVP PV a TVP je na požádání k nahlédnutí, třídní vzdělávací programy jsou zpracovány v jednotlivých třídách a jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem dětí. TVP jsou zcela v kompetenci třídních učitelek a navazují na zpracovaný ŠVP.
 • Představení učitelů jednotlivých tříd
ŠKOLNÍ ŘÁD
 • Školní řád mateřské školy je v šatně k prostudování – povinnost rodičů je se s ním seznámit a respektovat ho a zároveň podepsat!
 • Ve školním řádě, jsou zaznamenány nové povinnosti. (příchody dětí do 8:00 hod., atd.)
POVINNÁ DOKUMENTACE
 • Povinnou dokumentací jsou portfolia dětí, rodiče byli požádáni o doplnění aktuálních informací (změna telefonních čísel, změna osob odvádějících děti z MŠ, změna adresy…) do portfolia má právo nahlédnout jen pedagog naší mateřské školy a zákonný zástupce dítěte. V portfoliích jsou vedeny záznamy o dětech jejich pokroky a zvláště rezervy, které jsou pro nás impulzem k další práci.
HOKEJOVÁ TŘÍDA
 • Hokejová třída – od 1. 9. 2018 je zřízena nová hokejová třída. Nejedná se jen o zaměření na hokej, ale na sportování dětí, které je zakomponováno do školního vzdělávacího programu
 • Hokejisté budou mít tréninky vždy ve čtvrtek a pátek, na zimním stadioně budou mít svoji šatnu a vešker věci si budou nechávat tam.
 • Bruslení je pro děti od 4 let
SLOŽKY
Složky – každý rodič dostal složku se jménem svého dítěte, kde najde:
 
 • Bezinfekčnost
 • Nabídka aktivit (bruslení, plavání, lyžování, keramika, depistáž)
 • Informace k GDPR
 
CELOU SLOŽKU, KDE BUDE VŠE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ PŘINESOU DO PÁTKU 6. 9. 2019 TŘÍDNÍM UČITELŮM.
 
ŠKOLNÉ
 • Školné se platí 500, - Kč měsíčně platbou na účet MŠ – děti rok před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky jsou úplaty za předškolní vzdělávání zproštěny.
 • Platba školného àTrvalým příkazem – připsáním platby ve výši 500,- Kč na účet mateřské školy vedené u ČSOB 182021362/0300 vždy k 15. dni v měsíci s platností od září 2019 do konce školního roku – tj. do června 2020 – včetně. Variabilní symbol: 11!!! Do poznámky uveďte jméno vašeho dítěte!!!
STRAVOVÁNÍ
 • Vše bylo projednáno s vedoucí jídelny pí. Soňou Spáčilovou ze ŠJ Stupkova
 • Prozatím, je odhlašování dětí na další den jen do 10 hod. a to zavoláním do MŠ DO ODVOLÁNÍ – poté se bude odhlašovat strava na www.strava.cz, kde dostanete veškeré pokyny ze školní jídelny
 • Pokud onemocníte, máte možnost vyzvednout si nahlášený oběd od 11:30 do 13:00 hod.
 • Pokud je dítě alergické na nějaké potraviny, je povinnost rodičů tento fakt nahlásit v mateřské škole  - záznam v evidenčním lístku, pokud si rodič přeje, aby jeho dítě jedlo např. suchý chléb, rohlík, pít jen vodu a ne mléko nebo kakao je nutné podat písemný souhlas rodičů a předat třídním učitelům.
 • Žádáme rodiče, aby zvážili donášení bonbonu mimo narozeniny či svátek à přivítali bychom spíše ovoce nebo zeleninu.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • Provozní doba mateřské školy je od 6:15 do 16:30 hod, rodiče byli požádáni, aby ve vlastním zájmu přiváděli děti maximálně do 8:30 hodin – výjimky po dohodě, následuje uzavření budovy v rámci ochrany dětí a školáky do 8:00 hod.
 • Po obědě je budova otevřena od 12:15 do 13:00 hod
 • odpoledne pak od 14:15 do 16:30
 • Z organizačních důvodů je třída Čtyřlístek otevřena od 7:00 do 16:00 hod. Děti se ráno schází v přízemí MŠ a odpoledne si je tam od 16:00 hod můžete také vyzvednout.
 • Na mateřské školy se nevztahují školní prázdniny s výjimkou prázdnin vánočních a letních prázdnin, kdy MŠ Michalské stromořadí je v provozu první tři týdny. Poté lze děti umístit na odloučená pracoviště naší mateřské školy MŠ Čajkovského a MŠ Vojanova. Vše po dohodě s ředitelkou mateřské školy a na základě písemné žádosti. Ostatní termíny uzavření mateřské školy jsou na nástěnce a webových stránkách mateřské školy.
 • Prosíme také o zvážení nástupu dětí po vánočních prázdninách – návrh nástupu v pondělí 6. 1. 2020 – prosíme o nahlášení docházky Vašich dětí v jednotlivých třídách.
VSTUP DO MŠ
 • Vstup do MŠ – do 1. a 2. Třídy (Berušky a Sluníčka) se dostanete pouze zazvoněním na jednotlivé třídy a zakoupením čipu u svých učitelů, kde záloha činí 100,- Kč
 • Vstup do 3. třídy (Čtyřlístek) se dostanete pouze klíčem, který je také k zakoupení u svých učitelů se zálohou 100,- Kč – záloha 100,- Kč se po ukončení docházky vašeho dítěte vrátí.  
PLATBY
 • SRPD - spolupráce s rodičovskou veřejností, pomoc při pořádání akcí v mateřské škole, aktivita je zcela dobrovolná taktéž finanční vklad pro potřeby dětí. Na schůzce byla odsouhlasena částka 750,- Kč na školní rok 2019/2020
 • Keramika  - na mateřské škole probíhá již několik let výuka keramiky pod vedením keramičky Zdeňky Váhalové – aktivita je zcela dobrovolná. Pokud se rozhodnete tuto aktivitu akceptovat, uhraďte prosím příspěvek 500,- Kč na školní rok 2019/2020. Peníze jsou zavedeny do účetnictví mateřské školy a hradí se z nich část materiálu a energie.
 • Kulturní akce - Peníze za kulturní akce budou po dohodě s rodiči vybrány dopředu – odsouhlasená částka je 800,- Kč na celý školní rok 2019/2020. Na konci školního roku bude provedeno u jednotlivých dětí vyúčtování a případné finanční zůstatky budou rodičům vráceny. Během roku budou probíhat kulturní akce, jako jsou návštěva Divadla na Šantovce, kina, muzea, knihovny, divadlo v mateřské škole. Taktéž termíny budou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách  
PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI
 • Praktické záležitosti – rodiče byli požádáni, aby podepisovali dětem obuv i oblečení. Dochází často k záměnám a děti si své nepoznají.
 • Všechny děti si přinesou zubní kartáček, pasta je na dobrovolnosti taktéž kapesníčky, ubrousky - není to povinnost.
 • Děti ze třídy Sluníček a Čtyřlístku si přinesou kraťásky + tričko na cvičení
 • Prosíme rodiče, aby si děti do mateřské školy nenosily deštníky z bezpečnostních důvodů, ale raději pláštěnky, nejlépe jednu nechat dětem ve skříňce pro případ, že by při vycházce mrholilo.
AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Akce pořádané mateřskou školou. Termíny na všechny akce budou včas oznámeny, čtěte, proto prosím nástěnky a webové stránky mateřské školy.
 
 • Kloboukový bál na motivy stejnojmenné pohádky. Děti si přinesou klobouk ozdobený podzimními přírodninami, bude módní přehlídka a procházka městem.
 • Lucerničková slavnost – dlabání dýní, výroba strašidýlek, výzdoba prostor školní zahrady pokud máte možnost zajistit dýni, budeme rádi.
 • Předvánoční jarmark – sobotní akce MŠ
 • Mikulášský den v mateřské škole
 • Vánoční besídka s následným posezením s rodiči dětmi
 • Karneval
 • Velikonoční jarmark – sobotní akce MŠ
 • Den matek – besídky jednotlivých tříd
 • Zahradní slavnost – den dětí, loučení se školáky, vystoupení dětí, tombola, zábava
 • Svatba a neb i děti mají svoje lásky
 • Výlet
 • Kulturní akce – divadla, koncerty, apod.
AKTIVITY ZALOŽENÉ TAKTÉŽ NA DOBROVOLNOSTI
 
 • Bruslení – kurzy budou probíhat od září 2019 každý čtvrtek - zdarma
 • Lyžování  - kurzy budou probíhat od ledna 2020, termín informační schůzky s lektorem lyžařské koly Rok s pohybem bude vyvěšen. Kurzy probíhají v Hlubočkách.
 • Plavání – kurzy budou probíhat od 1. 2. 2020 každou středu až do konce června 2020, cena kurzu je 1.000,- Kč, částka se bude vybírat v mateřské škole a celková částka bude uhrazena v kanceláři Plaveckého stadionu, doklad bude uložen v MŠ jako každý rok. Termín bude včas oznámen. – počet míst je omezen.
 • Depistáž - Logopedie – nabídka MŠ provedení depistáže paní logopedkou Mgr. Lenkou Doubravovou v MŠ – zdarma
RŮZNÉ
 • Kola, koloběžky, kočárky apod. nenechávejte prosím v budově MŠ, ale na zahradě MŠ
 • Pitný režim je řádně dodržován – každé dítě má ve své třídě kelímek se svou značkou a je mu podáváno po celý den voda, čaj, …
 
V případě dotazů se obraťte na třídní učitelé nebo p. ředitelku MŠ.
Veškeré informace najdete na webových stránkách školy.
Sledujte prosím nástěnky v mateřské školy a webové stránky mateřské školy www.msolomouc.cz
Tel. 585 222 506
Mob. 739 217 331
Email: ms.michstrom@volny.cz
Webové stránky: www.msolomouc.cz
Kategorie tříd: 
Berušky, Čtyřlístek, Sluníčka