Výlet

VÝLET
Zvedněte kotvy, námořníci!
Odjíždíme v úterý 21.6.2022 v 8:30 hod. 
Proto všichni námořníci, buďte v 8:00 hod. v přístavu (MŠ)
Sebou si vezměte:
•batůžek
•v batůžku pití a pláštěnku
•něco dobrého na posilněnou
•Svačinku budeš mít ze školičky 
•Pohodlné oblečení 
•namořnické tričko

 
Kategorie tříd: 
Berušky, Čtyřlístek, Sluníčka